• تسویه خانه اداره آب
    تسویه خانه اداره آب
  • پروژه آیمان تبریز
    پروژه آیمان تبریز
  • پزشکان زنجان
    پزشکان زنجان

آتلیه ماکت سازی هشت

ما ماکت های معماری ، صنعتی ، مدل های اولیه ، توپوگرافی ، نظامی ، شهرسازی و ... را در هر مقیاسی ارائه می دهیم . ما با دنبال کردن استاندارد های در حال تغییر جهان و ترکیب آن با تجربه خود ، طیف خدمات خود را روز به روز گسترش می دهیم. تاکید ما اتمام با کیفیت کارها در موعد مقرر و استفاده از تکنولوژی روز می باشد

نمونه پروژه ها

برخی از نمونه پروژه هایی که توسط ماکت سازی هشت انجام شده
ماکت کارخانه موتوژن

ماکت کارخانه موتوژن
ماکت تقاطع شهرک خاوران تبریز

ماکت تقاطع شهرک خاوران تبریز

خدمات ما

خدمات ما

ما به عنوان آتلیه ماکت سازی هشت با تجربه خود ، بصورت حرفه ای در زمینه ساخت انواع ماکت فعالیت می کنیم . ما ماکت های معماری ، صنعتی ، مدل های اولیه ، توپوگرافی ، نظامی ، شهرسازی و ... را در هر مقیاسی ارائه می دهیم . ما با دنبال کردن استاندارد های در حال تغییر جهان و ترکیب آن با تجربه خود ، طیف خدمات خود را روز به روز گسترش می دهیم. تاکید ما اتمام با کیفیت کارها در موعد مقرر و استفاده از تکنولوژی روز می باشد.

مشتریان ما

مشتریانی که افتخار همکاری داشتیم